Vstup Nádvoří Jídelna Společenská místnost
Dnes je 21.01.2019 a svátek má Běla

Historie

Objekt Domova Bílá Opava na Rybářské ulici byl vystavěn v roce 1904 jako městský zaopatřovací dům neboli starobinec a chudobinec.
Projekt k této stavbě vypracoval vrchní městský inženýr pan Hartel a projekt byl schválen 1.7.1903. Celá stavba včetně vybavení stála v té době 123 073,- korun a uvedena do provozu byla v únoru 1905. Zpočátku bylo ve starobinci umístěno 100 lidí ve tří a čtyř lůžkových pokojích. Pro potřeby domova sloužilo i malé živočišné hospodářství a zeleninová zahrada.
Domov po celou svou historii byl a je používán pro sociální účely, i když, podle současně žijících pamětníků byla část budovy v padesátých letech používána jako internát střední školy .

Po válce , v roce 1945 bylo v domově umístěno 45 klientů, o které se staralo 5 řádových sester a 12 německých dělníků . Náklady na provoz za září až prosinec 1945 činily 256 405 korun. V roce1946 již bylo v domově umístěno 220 klientů. V roce 1957 to bylo 187 klientů, o které se staralo celkem 24 zaměstnanců, mezi kterými byly ještě i řádové sestry. V průběhu padesátých let byla provedena rozsáhlá oprava celého objektu domova. Další velká oprava byla provedena po ničivých záplavách v roce 1997, kdy byl zatopen celý suterén domova. Voda v úrovni terénu dosahovala do výše jednoho metru.

V poválečných letech až do konce roku 1974 byl domov důchodců jako samostatná organizace řízen správou ústavů sociální péče při tehdejším národním výboru

Od 1.1.1975 se stal domov důchodců součástí organizace „Okresní ústav sociálních služeb“, který zahrnoval všechny zařízení sociálních služeb, činné v okrese Opava a jehož zřizovatelem byl Okresní úřad. Mezi tato zařízení patřil i Domov důchodců na Rybářské, jehož kapacita v roce 2002 byla 155 lůžek.

Součástí domova důchodců Opava se v rámci rozvolnění okresního ústavu sociálních služeb stal od 1.1.2004 i domov důchodců na Rooseveltově ulici 3, který tvoří komplex tří navzájem propojených budov, vystavěných kolem roku 1904 s přilehlou zahradou. Do roku 1959 objekt patřil Kongregaci sester Dominikánek a byl veden jako „Útulek pro chudé a opuštěné v Opavě.“ Od roku 1960 , kdy byl rozhodnutím Lidového soudu převeden do vlastnictví ONV Opava, činila kapacita domova 55 lůžek. Vybavení domova bylo velmi prosté. V 80 letech začínají postupné opravy vnitřních částí a v 90 letech se teprve začal stavět výtah. V průběhu 90 let je objekt v rámci restitucí navrácen původním majitelům, Kongregaci sester Dominikánek, které s Okresním ústavem sociálních služeb Opava uzavírají smlouvu o nájmu. V letech 1998 – 2000 dochází za plného provozu k další velké rekonstrukci domova. Lůžková kapacita zůstala zachována na počtu 55 lůžek. V roce 2005 Krajský úřad Moravskoslezského kraje uzavřel smlouvu na odkup objektů na Rooseveltové ulici a převedení do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Po ukončení činnosti okresních úřadů v prosinci 2002 přešla zřizovatelská funkce na Moravskoslezský kraj. Rozhodnutím krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje dochází 31.12.2003 Okresní ústav sociálních služeb k rozvolnění a z jednotlivých zařízení vznikají samostatné příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Současně dochází k úpravě kapacity lůžek v domově na Rybářské na 149 a v domově na Rooseveltově ulici na 51. Domov důchodců na Rybářské ulici byl sloučen s domovem důchodců na ulici Rooseveltové v jednu organizaci pod názvem Domov důchodců Opava, příspěvková organizace. Koncem roku 2006 byl převeden objekt domova na Rooseveltově ulici do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Rada kraje dne 28. června 2007 rozhodla o změně názvu domova důchodců Opava, příspěvková organizace na Domov Bílá Opava, příspěvková organizace.

V návaznosti na platnost zákona č.108 / 2006Sb., o sociálních službách, byl náš Domov Bílá Opava v červenci 2007 registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.
 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO