Vstup Nádvoří Jídelna Společenská místnost
Dnes je 22.04.2018 a svátek má Evženie

O Nás

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

Od 1.1.2004  působí jako samostatná organizace, která vznikla po rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb v Opavě a následným sloučením dvou domovů důchodců v Opavě, a to DD Rybářská 27 a DD Rooseveltova 3, s názvem domov důchodců Opava.
Rozhodnutím rady kraje došlo v červnu 2007 ke změně názvu domova důchodců Opava, příspěvková organizace na Domov Bílá Opava, příspěvková organizace.
V návaznosti na platnost zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách, byl náš Domov Bílá Opava v červenci 2007 registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.
Celková kapacita Domova Bílá Opava je 130 lůžek. 

Objekt Domova Bílá Opava na Rybářské ulici  je čtyřpodlažní a určen pro 57 uživatelů domova pro seniory a 32 uživatelů domova se zvláštním režimem. Uživatelé obou služeb jsou ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny nábytkem.  Od 10.12.2013 jsou všechny pokoje domova pro seniory a domova se zvláštním režimem vybaveny koupelnou a WC, vždy pro dva pokoje společně.Na chodbách jsou zřízená zákoutí pro posezení a relaxaci uživatelů. V každém poschodí se nachází společná jídelna pro uživatele.

Objekt Domova Bílá Opava na Rooseveltové ulici je třípodlažní a je určen pro 41 uživatelů. Tato budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v září 2014 a byla dokončena koncem roku 2015.Uživatelé jsou ubytováni v jedno a dvoulužkových pokojích které  jsou standartně vybaveny nábytkem, koupelnou a WC, vždy pro dva pokoje společně. Na dvou podlažích jsou umístěny  kulturní místnosti a  jídelna pro uživatele je situována do přízemí.

Objekty Domova Bílá Opava jsou blízko centra města a v dosahu hromadné městské dopravy.
Pro aktivizaci uživatelů je pořádáno v průběhu roku množství aktivizačních programů, společenských a kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti a jiné. U obou domovů jsou k dispozici rozlehlé zahrady které umožňují pobyt uživatelů v přírodě.

Návštěvy mohou naši klienti přijímat v podstatě kdykoli, avšak s ohledem na spolubydlící. Návštěvy není vhodné vykonávat v průběhu provádění osobní hygieny a ošetřování uživatelů a v době podávání stravy.

 

 

Financování je zajištěno z několika zdrojů. Hlavní zdroj příjmů tvoří úhrady uživatelů služby. Dalšími zdroji jsou příjmy z příspěvků na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, dotace z Úřadu práce na platy některých zaměstnanců, dotace zřizovatele na investiční akce a příspěvky zřizovatele na běžný provoz.

V roce 2017 jsme od Statutárního města Opavy obdrželi účelově určenou dotaci na obměnu interiérového vybavení bytových jednotek uživatelů ve výši 200 000,- Kč.

V roce 2017 jsme v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 od Moravskoslezského kraje obdrželi dotaci ve výši 14 150 000,- Kč.

 

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO